Kestävä ja vastuullinen sijoitustoiminta

Kestävässä ja vastuullisessa sijoitustoiminnassa (sustainable and responsible investment, SRI) tehdään sijoituksia, joissa muiden kriteerien lisäksi otetaan huomioon kestävä kehitys eli tulevat sukupolvet, ihmisoikeudet, työelämän normit ja ympäristöasiat.

BNP Paribas Asset Management perusti ensimmäisen kestävän ja vastuullisen sijoitusrahastonsa jo vuonna 1997. Koko konserni on palkittu sitoutumisestaan ja vahvistaa jatkuvasti alan asiantuntemustaan. Konsernin ja Alfred Bergin pyrkimyksenä on toimia alan edelläkävijänä. Noudatamme varainhoidossa yhä tiukempia vastuullisuusnormeja muun muassa seuraavilla tavoilla.

Ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuullisuuskriteereistä sijoitustoiminnassamme

Sitoudumme sijoittamaan vain yrityksiin, joita ei ole tuomittu ihmisoikeusrikkomuksista, korruptiosta tai ympäristö- tai ilmastovahinkojen aiheuttamisesta tai jotka eivät ole mukana kiistanalaisten aseiden tuotannossa.

Käytämme äänivaltaamme osuudenomistajana

Äänestäminen yhtiökokouksessa on olennainen osa Alfred Bergin asiakkaina sijoittavien ja sijoituskohdeyritysten vuorovaikutusta. Pyrimme lisäämään sijoitusten arvoa pitkällä aikavälillä käyttäessämme äänivaltaa ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuullisuuden periaatteiden mukaisesti.

Kehitämme kestäviä ja vastuullisia sijoitustuotteita

Näemme vastuullisen toimintamme tukevan vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä ja ohjaavan pääomavirtoja yhteiskunnan ja ympäristön kannalta edullisiin kohteisiin. Arvioimme vastuullista sijoituspolitiikkaamme säännöllisesti uudelleen, jotta se pysyy ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuullisuusnormien sekä markkinakäytäntöjen kehityksen tasalla.

Jaa tämä sivu

Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Rahastoon sijoitettujen varojen arvo voi nousta tai laskea. Arvon laskiessa sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan.