Yhteiskuntavastuu

Haluamme liiketoimintamme ja sijoitusstrategioidemme myötä rakentaa parempaa ja turvallisempaa huomista. Noudatamme sijoitustoiminnassamme BNP Paribas Asset Managementin vastuullista sijoituspolitiikkaa.

Vastuullinen varainhoitaja

Suhtaudumme vakavasti taloudelliseen vastuuseemme. Kehitämme ja edistämme vastuullisuutta korostavia sijoitusratkaisuja.

Ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuukriteerit

Noudatamme ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuullisuusnormeja niin sijoituskriteereissämme kuin -käytännöissämmekin.

Kestävä ja vastuullinen sijoitustoiminta

Kestävän ja vastuullisen sijoitustoiminnan (SRI, sustainable and responsible investment) tavoitteena on tehdä sijoituksia, joissa otetaan huomioon kestävä kehitys: tulevat sukupolvet, ihmisoikeudet, työelämän normit ja ympäristöasiat.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Rahastoon sijoitettujen varojen arvo voi nousta tai laskea. Arvon laskiessa sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan.