Salkunhoitotiimi

 

Kaisa Kivipelto

Kaisa Kivipelto

Portfolio Manager

Kaisa Kivipelto on suomalaisten osakesalkkujen sekä eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavan Alfred Berg Aktiivinen Fokus -sijoitusrahaston vastuullinen salkunhoitaja. Hän osallistuu myös muiden paikallisten ja pohjoismaisten salkkujen päätöksentekoon.

Kaisa tuli Alfred Bergille vuonna 2006 aluksi back office -toimintoihin ja siirtyi portfolioanalyytikoksi 2008. Tämän jälkeen hän on toiminut apulaissalkunhoitajana ja nimitetty vastuulliseksi salkunhoitajaksi vuonna 2015.

Kaisa on suorittanut maisterin tutkinnon St. Andrewsin yliopistossa Skotlannissa pääaineinaan kansantaloustiede ja kansainväliset suhteet. Hänellä on myös kauppatieteiden maisterin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta, jossa hän opiskeli pääaineenaan kansantaloustiedettä ja sivuaineena rahoitusta.

Tanja Kuokka

Tanja Kuokka

Portfolio Manager, TAA

Tanja Kuokka vastaa yhdessä pohjoismaisen allokaatioryhmän kanssa Alfred Bergin kotimaisten allokaatiorahastojen ja täyden valtakirjan asiakkaiden salkunhoidosta. Tanja siirtyi Alfred Bergille portfolioanalyytikon tehtäviin vuonna 2012, mitä ennen hän on kartuttanut kokemusta rahoitusalalta vuodesta 2000 lähtien työskennellen muun muassa portfolioanalyytikkona Keskinäinen Vakuutusyhtiö Varmassa ja riskianalyytikkona Tapiola-ryhmässä.Tanja valmistui kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan kansantaloustiede ja sivuaineenaan laskentatoimi. Hän on lisäksi suorittanut CEFA -tutkinnon vuonna 2007.

214x260-peter-van-berlekom

Peter van Berlekom

Senior Portfolio Manager

Peter van Berlekom on vastaava salkunhoitaja ja Alfred Berg Sverige Plus ‑rahaston pääsalkunhoitaja. Hän tuli Alfred Bergin palvelukseen vuonna 2014. Tätä ennen hän oli työskennellyt muun muassa itsenäisenä konsulttina rahoitusalalla.

Peterillä on yli 30 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoiden alalta ja etenkin ruotsalaisista ja eurooppalaisista osakkeista. Ura alkoi päällikkönä Nordea-pankissa (entisessä MeritaNordbanken AB:ssä ja PKbankenissa) vuonna 1987. Peter on paitsi hoitanut vertailuissa hyvin menestyneitä pääomarahastoja, myös perustanut uusia rahastoja. Uran kohokohtiin lukeutuvat Morningstarin Nordea Europe ‑rahastolle antama viiden tähden luokitus Peterin toimiessa salkunhoitajana sekä rahastovertailuissa erinomaisesti menestyneen Nordea Swedish Stars ‑rahaston hoitaminen.

Peter on suorittanut kandidaatin tutkinnon rahoituksesta Tukholman yliopistossa.

214x260-eriksrod-leif

Leif Eriksrød

Head of Norwegian Equities and Senior Portfolio Manager

Vastaava salkunhoitaja Leif Eriksrød on norjalaisista osakkeista vastaavan tiimin päällikkö. Hän toimii salkunhoitajana Alfred Berg Gambak-, Alfred Berg Aktiv-, Alfred Berg Norge-, Alfred Berg Indeks-, Alfred Berg Nordic Best Selection-, Alfred Berg Kombi- ja Alfred Berg Optimal Allokering ‑rahastoissa. Leif tuli Alfred Bergille vuonna 2010.

Ennen Alfred Bergin palvelukseen siirtymistään Leif työskenteli salkunhoitajana Delphissä, jossa hän 12 vuoden työuransa aikana ehti antaa vahvan näytön norjalaisia osakkeita koskevasta osaamisestaan. Leifin edellinen työpaikka oli sijoituspäällikkönä norjalaisessa Ventor AS ‑holding-yhtiössä, minkä lisäksi hän on toiminut hallituksen jäsenenä listautuneessa ruotsalaisessa teknologiayrityksessä Anoto Groupissa.
Leif on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Handelshøyskolen BI ‑kauppakorkeakoulussa Oslossa.

214x260-dan-falkeborn

Dan Falkeborn

Senior Portfolio Manager

Dan Falkeborn on Alfred Berg Penningmarknadsfond ‑rahaston pääsalkunhoitaja sekä Alfred Berg Ränteallokering Plus ‑rahaston toinen salkunhoitaja Stefan Larssonin lisäksi. Dan vastaa lyhyen duraatioriskin salkuista. Hänen tehtävänä tiimissä on kunta- ja asunto-obligaatioiden analysointi. Hän vastaa myös markkinapeitosta sekä mallisalkkujen rakentamisesta.

Dan tuli Alfred Bergille vuonna 1995 salkunhoitajaksi ja kaupankävijäksi korkosijoitustiimiin. Hän on aloittanut uransa vuonna 1984 korkosijoitusten kaupankävijänä, joten hänellä on sijoituskokemusta jo yli 30 vuoden ajalta. Vuosina 1987–1995 hän työskenteli pankkien välisenä kaupankävijänä ja myös pankkien välisen kaupankäynnin päällikkönä Nordbanken-pankissa.

Dan on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti Uppsalan yliopistosta.

 214x260-flugsrud-lisbet

Lisbet Flugsrud

Senior Credit Analyst

Lisbet Flugsrud työskentelee vastaavana luottoanalyytikkona pohjoismaisia korkean tuoton sijoituksia käsittelevässä tiimissä. Lisbet tuli rahoitusalalle vuonna 1988 ja Alfred Bergin palvelukseen vuonna 2004.

Ennen Alfred Bergille siirtymistään Lisbet työskenteli viiden vuoden ajan salkunhoitajana SpareBank1 Active Management ‑varainhoitoyhtiössä ja sitä ennen salkunhoitajana Norsk Skibshypothekbankissa ja Samvirke Forsikring ‑vakuutusyhtiössä. Hän on myös toiminut Norjan valtiollisen sijoitusrahaston kassanhallinnassa.

Lisbetillä on MBA-tutkinto lontoolaisesta Schiller International Universitystä ja Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusta, minkä lisäksi hän on suorittanut Norjan rahoitusanalyytikoiden yhdistyksen Norske Finansanalytikeres Foreningin korkosijoitusanalyytikon tutkinnon.

214x260-dan-fredriksson

Dan Fredrikson

Senior Portfolio Manager

Dan Fredikson on vastaava salkunhoitaja ja pääsalkunhoitaja, jonka vastuualueena ovat venäläiset osakkeet ja etenkin Ruotsiin rekisteröity sijoitusrahasto Alfred Berg Ryssland. Dan tuli Alfred Bergille vuonna 2002, kun Alfred Berg solmi yhteistyösopimuksen Länsförsäkringar-pankin kanssa.

Dan aloitti uransa vuonna 1989 osakemeklarina Nordiska Fondkommission AB:ssä. Tämän jälkeen hän työskenteli jonkin aikaa NeoNet Securities AB:llä, kunnes siirtyi Länsförsäkringar-pankkiin ruotsalaisista osakkeista vastaavaksi kaupankäyntipäälliköksi ja salkunhoitajaksi vuonna 2001.

Danilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Tukholman yliopistosta.

214x260-granlund-maria

Maria Granlund

Portfolio Manager

Maria Granlund on toiminut Alfred Berg Income rahaston pääsalkunhoitajana vuodesta 2014. Hän tuli Alfred Bergin palvelukseen vuonna 2013, ja salkunhoitoon liittyvien tehtävien lisäksi hän vastaa myös pohjoismaisten korkean tuoton sijoitusten luottoanalyysista.

Maria aloitti uransa varainhoidon parissa vuonna 1998. Hän on työskennellyt siitä saakka etenkin pohjoismaisten ja globaalien korkean tuoton sijoitusten luottoanalyysien parissa, aluksi Nordea Marketsin palveluksessa Tukholmassa ja Oslossa. Ennen Alfred Bergin palvelukseen siirtymistään Maria työskenteli luottoanalyytikkona ABG Sundal Collierilla Oslossa.

Marialla on MBA-tutkinto Uumajan yliopistosta. Hänellä on myös Norjan rahoitusanalyytikoiden yhdistyksen Norske Finansanalytikeres Foreningin myöntämä NFF Renteanalytikerin (NFF:n korkoanalyytikon) valtuutus. Toisin kuin muut Ruotsin korkosijoitustiimin jäsenet, Maria työskentelee Oslossa.

214x260-sebastian-hallenius

Sebastian Hallenius

Portfolio Manager

Sebastian Hallenius on Ruotsin taktisen allokoinnin salkkujen sekä johdannaisten, ruotsalaisten osakkeiden ja ruotsalaisten korkosijoitusten salkunhoitaja. Hän on myös Alfred Berg Bear‑ ja Alfred Berg Bull ‑rahastojen pääsalkunhoitaja. Sebastian tuli Alfred Bergille vuonna 2013.

Sijoituskokemusta hänellä on vuodesta 2010. Ennen Alfred Bergin palvelukseen siirtymistään hän työskenteli arvopaperikaupankävijänä Erik Penser ‑pankissa, jossa hän toimi myös indeksi- ja riskiarbitraasiin erikoistuneena markkinatakaajana. Kvantitatiivisena analyytikkona työskennellessään hän vastasi Erik Penser ‑pankin yhteenlasketun rahoitusmarkkinariskin ja eksoottisten johdannaisten arvostuksen sekä luottoriskin arvioinnista ja seurannasta.

Sebastianilla on maisterin tutkinto Tukholman Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun teollisuustalouden laitoksen talousmatematiikan suuntautumisvaihtoehdosta.

214x260-herstad-torolv

Torolv Herstad

Portfolio Manager

Torolv Herstad toimii salkunhoitajana Norjan korkosijoituksista vastaavassa tiimissä. Hän toimii salkunhoitajana seuraavissa rahastoissa: Alfred Berg Pengemarked, Alfred Berg Likviditet, Alfred Berg Obligasjon, Alfred Berg Obligasjon 1–3, Alfred Berg Obligasjon 3–5, Alfred Berg Kort Obligasjon, Alfred Berg Kort Stat ja Alfred Berg OMF Kort. Torolv tuli Norjan Alfred Bergin palvelukseen vuonna 2012 ensin sijoitusasiantuntijaksi.

Hänellä on kokemusta sijoitusalasta vuodesta 2010 saakka sekä osake- että korkosijoitusten puolelta, ja hän on aiemmin työskennellyt Nordean rahastoyhtiössä ja Oslon pörssissä. Torolv on toiminut myös osakekaupan ja konsultoinnin parissa.

Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi rahoituksesta Norjan kauppakorkeakoulusta ja australialaisesta University of Western Sydneystä, minkä lisäksi hänellä on Norjan rahoitusanalyytikoiden yhdistyksen Norske Finansanalytikeres Foreningin korkosijoitusanalyytikon tutkinto.

 214x260-hestnes-tom

Tom Hestnes

Senior Portfolio Manager

Tom Hestnes työskentelee vastaavana salkunhoitajana pohjoismaisia korkean tuoton sijoituksia käsittelevässä tiimissä. Tom tuli Alfred Bergille vuonna 2015. Hän vastaa Alfred Bergin pohjoismaisten korkean tuoton sijoitusten strategiasta, minkä lisäksi hänellä on merkittävä tehtävä vaihtoehtoisten sijoitusten segmenttiin kuuluvien sijoitustuotteiden suunnittelussa. Tom on yksi Alfred Berg Nordic High Yield- ja Alfred Berg Høyrente ‑rahastojen salkunhoitajista.

Ennen Alfred Bergin palvelukseen siirtymistään Tom työskenteli yritysten velkarahoituksesta vastaavan osaston päällikkönä SpareBank1 Marketsissa. Uransa alun perin korkopaperimarkkinoihin liittyvissä tehtävissä vuonna 2001 aloittanut Tom on toiminut esimiestehtävissä korkean tuoton sijoituksia koskevan neuvonnan ja yritysrahoituksen parissa useissa norjalaisissa pankkiiriliikkeissä, esimerkiksi Swedbankin First Securities ‑tytäryhtiössä ja Arctic Securitiesissa.

Tomilla on maisterin tutkinto Oslon Handelshøyskolen BI ‑kauppakorkeakoulusta.

214x260-stefan-larsson

Stefan Larsson

Head of Swedish Fixed Income 

Stefan Larsson on Ruotsin korkosijoituksista vastaava päällikkö. Hän on vastuussa pitkän aikavälin korkosijoituksista. Stefanin salkunhoitovastuulla ovat Alfred Berg Kort Kreditfond sekä Alfred Berg Obligationsfond Plus. Lisäksi hän jakaa salkunhoitovastuun Alfred Berg Ränteallokering Plus -rahastosta Dan Falkebornin kanssa.

Stefan tuli Alfred Bergille alkuvuonna 2015 Första AP-fonden ‑rahastoyhtiöstä, jossa hän noin kymmenen vuoden ajan työskenteli salkunhoitajana ja analyytikkona korkosijoitus- ja valuuttatiimissä, jossa hänen päävastuualueenaan oli osallistuminen yleiseen korkosijoitus- ja valuuttasalkun positioanalyysiin sekä etenkin luottoriskin analysointi. Hänellä on sijoituskokemusta vuodesta 1995 saakka, jolloin hän aloitti uransa Folksam-vakuutusyhtiössä strategisiin salkkuihin erikoistuneena kvantitatiivisena analyytikkona. Vuosina 1997–2005 hän työskenteli strategina ja analyytikkona sekä salkunhoitajana korkosijoitusten ja valuuttojen parissa AFA Försäkring ‑vakuutusyhtiössä. Strategin ja analyytikon tehtävistä hän siirtyi vuonna 1999 korko- ja valuuttasalkunhoitoon ja analyysiin.

Stefan on valmistunut maisteriksi Tukholman Kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta pääaineenaan teknillinen fysiikka.

214x260-jonas-olavi

Jonas Olavi

Head of Nordic Tactical Asset Allocation

Jonas Olavi on Alfred Bergin Pohjoismaiden taktisen allokoinnin päällikkö. Hän tuli Alfred Bergille vuonna 2015.

Urallaan Jonas on hoitanut sijoitustoimeksiantoja sekä hallinnoinut sijoitusrahastoja.Ennen Alfred Bergin palvelukseen siirtymistään Jonas toimi Nordea-pankissa johtavana pääomastrategina vuodesta 2010. Jonas tuli Nordeaan asiakashallintapäälliköksi vuonna 2005, mutta siirtyi pian Nordean Private Banking ‑osastolle vastaavaksi yksityispankkiiriksi ja vuonna 2007 Nordean Wealth Management ‑osastolle pääomastrategiksi. Jonasilla on sijoituskokemusta rahoitusmarkkinoista vuodesta 1996 saakka. Uransa aluksi hän työskenteli vastaavana asiakaspäällikkönä Fairbank Currency Exchange Gothenburg AB:ssä, minkä jälkeen hän siirtyi Delphi Placeringsrådgivning AB:lle, jossa hän toimi esimiestehtävissä vuoteen 2003 saakka.

Jonas on kauppatieteiden maisteri Lundin yliopistosta.

214x260-cecilia-persson

Cecilia Persson

Senior Financial Analyst

Vastaava rahoitusanalyytikko Cecilia Persson on työskennellyt Alfred Bergin osakeosastolla vuodesta 1998 enimmäkseen analyytikkona, mutta myös ruotsalaisiin ja eurooppalaisiin osakkeisiin erikoistuneena salkunhoitajana.

Ennen Alfred Bergille siirtymistään Cecilia työskenteli Rosenstielsillä, Swedbank Marketsilla ja Cabanco Fondkommissionissa.

Cecilia on valmistunut maisteriksi Tukholman yliopistosta, jossa hän opiskeli pääaineenaan rahoitusta. Hän on myös suorittanut Certified European Financial Analyst (CEFA) ‑tutkinnon Tukholman kauppakorkeakoulussa.

214x260-steinsland-morten

Morten Steinsland

Head of Norwegian Fixed Income and Senior Portfolio Manager

Morten Steinsland nimitettiin Norjan korkosijoituksista vastaavan tiimin päälliköksi ja vastaavaksi salkunhoitajaksi vuonna 2010. Hän toimii salkunhoitajana seuraavissa rahastoissa: Alfred Berg Pengemarked, Alfred Berg Likviditet, Alfred Berg Obligasjon, Alfred Berg Obligasjon 1–3, Alfred Berg Obligasjon 3–5, Alfred Berg Kort Obligasjon, Alfred Berg Kort Stat ja Alfred Berg OMF Kort.

Alalla vuodesta 1985 saakka ollut Morten on toiminut esimerkiksi DnB Asset Management ‑yhtiön yhdysvaltalaisista korkosijoituksista vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä New Yorkissa viiden vuoden ajan. Hän on työskennellyt useita vuosia myös DnB Asset Managementin Norjan toimipisteessä globaaleista korkosijoituksista vastaavana johtajana. Lisäksi Mortenin työkokemukseen kuuluu viiden vuoden jakso Nordea Marketsin Norjan rahamarkkinoista ja swap-sopimusten kaupasta vastaavana johtajana.

Mortenilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Norjan kauppakorkeakoulusta.

214x260-syrdal-stig-arild

Stig-Arild Syrdal

Portfolio Manager

Stig-Arild Syrdal nimitettiin salkunhoitajaksi Alfred Bergin norjalaisista osakkeista vastaavaan tiimiin vuonna 2015. Stig-Arild on työskennellyt Alfred Bergillä myös vuosina 2007–2012. Hän toimii salkunhoitajana Alfred Berg Gambak-, Alfred Berg Aktiv-, Alfred Berg Norge-, Alfred Berg Indeks-, Alfred Berg Nordic Best Selection-, Alfred Berg Kombi- ja Alfred Berg Optimal Allokering ‑rahastoissa.

Hänellä on aiempaa kokemusta alalta Norges Bank Kapitalforvaltning ‑varainhoitoyhtiöstä, Det Norske Veritas ‑säätiöstä ja Torvald Klaveness ‑varustamosta.

Stig-Arild on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon yhteistutkintona Norjan teknis-luonnontieteellisessä yliopistossa ja Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä sekä kauppatieteiden maisterin tutkinnon Norjan kauppakorkeakoulussa.

214x260-ulf-torell

Ulf Torell

Portfolio Manager

Ulf Torell toimii Ruotsin taktisen allokoinnin salkkujen salkunhoitajana. Taktisen allokoinnin tiimissä hänen vastuualueenaan on Global Macro- ja Equity Direction strategioiden sekä sektori-, valuutta- ja alueellisia osakesijoituksia koskevien strategioiden analysointi. Ulf tuli Alfred Bergille vuonna 2010, ja sijoituskokemusta hänelle on kertynyt vuodesta 1997 saakka.

Ennen Alfred Bergille siirtymistään hän toimi pääomastrategina Ålandsbankenissa. Hän on työskennellyt myös salkunhoitajana Erik Penser Fonder rahastoyhtiössä. Uransa alussa hän työskenteli korkosijoitus- ja valuutta-analyytikkona Swedbankissa ja SEB-pankissa.

Ulfilla on kansantaloustieteen kandidaatin tutkinto Uppsalan yliopistosta ja lisensiaatin tutkinto rahoituksen taloustieteessä Göteborgin yliopistosta.

214x260-tusvik-petter

Petter Tusvik

Senior Portfolio Manager

Vastaava salkunhoitaja Petter Tusvik on Alfred Bergin norjalaisista osakkeista vastaavan tiimin jäsen. Hän toimii salkunhoitajana Alfred Berg Gambak-, Alfred Berg Aktiv-, Alfred Berg Norge-, Alfred Berg Indeks-, Alfred Berg Nordic Best Selection-, Alfred Berg Kombi- ja Alfred Berg Optimal Allokering ‑rahastoissa. Petter tuli Alfred Bergin palvelukseen vuonna 2000.

Tätä ennen hän oli korkosijoitussalkun hoitajana Oslo Fond Forvaltning ‑sijoitusyhtiössä. Petter tuli alalle vuonna 1994, ja hän on työskennellyt korkosijoitussalkun hoitajana myös DnB-varainhoitoyhtiössä.

Petter on valmistunut Oslon kauppakoulusta ja suorittanut jatko-opintoja Oslon pankkiakatemiassa.

 214x260-mats-wandrell

Mats Wandrell

Head of Emerging Europe Team and Senior Portfolio Manager

Mats Wandrell on Emerging Europe ‑tiimin päällikkö sekä kehittyvien Euroopan maiden osakkeista vastaava pääsalkunhoitaja, joka hoitaa etenkin Luxemburgiin sijoittautunutta Parvest Equity Europe Emerging ‑rahastoa. Hän tuli Alfred Bergille vuonna 2015.

Matsin ura alkoi vuonna 1995 eurooppalaisten osakkeiden analyytikkona Nordea Investment Management ‑varainhoitopalveluissa. Myöhemmin Mats siirtyi vastaamaan Nordea Eastern European ‑rahastosta. Vuonna 2002 Mats siirtyi Swedbank Roburin palvelukseen, jossa hänestä tuli Itä-Euroopan osakerahastoista vastaavan tiimin jäsen. Vuonna 2007 Mats oli mukana perustamassa EME Partnersia, kehittyviin Euroopan maihin (ml. Venäjä ja Turkki) erikoistunutta lyhyitä ja pitkiä pääomasijoituksia tekevää yritystä, jossa hän toimi myös tietohallintojohtajana. Vuonna 2013 hänestä tuli Ålandsbankenin kehittyviin markkinoihin erikoistunut salkunhoitaja.

Matsilla on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Tukholman yliopistosta.

 

Jaa tämä sivu

Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Rahastoon sijoitettujen varojen arvo voi nousta tai laskea. Arvon laskiessa sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan.