Konsernijohto

214x260-vincent-trouillard-perrot

Vincent Trouillard-Perrot

Nordic CEO, Alfred Berg

Vincent Trouillard-Perrot on Alfred Bergin Pohjoismaiden alueen toimitusjohtaja, joka vastaa Alfred Bergin liiketoiminnan kehittämisestä Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus eurooppalaisista ja aasialaisista rahoitusmarkkinoista. Ennen Alfred Bergin palvelukseen siirtymistään vuonna 2011 Vincent toimi BNP Paribas Investment Partnersin Aasian toiminnoissa Hongkongin toimitusjohtajana sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen keskuksen johtajana. Hänellä on myös usean vuoden kokemus omaisuudenhoitoalasta Aasiassa. Vincent on suorittanut maisterin tutkinnon INSEEC-kauppakorkeakoulussa Pariisissa pääaineinaan rahoitus, markkinointi ja yrityshallinto.

214x260-arnesen-helge

Helge S. Arnesen

Nordic CIO, Alfred Berg

Helge S. Arnesen on Norjan Alfred Berg Asset Management AS yhtiön toimitusjohtaja ja sijoitusjohtaja, joka vastaa yleisesti Alfred Bergin sijoituksista pohjoismaisilla markkinoilla. Yli 20 vuotta Norjan rahoitusmarkkinoiden parissa työskennellyt Helge on ollut Alfred Bergin palveluksessa vuodesta 2010. Alfred Bergille hän siirtyi Norjan valtion eläkerahaston varoja hallinnoivan Folketrygfondet-sijoitusyhtiön korkosijoitusjohtajan ja sijoitustoimikunnan jäsenen paikalta. Aiempaan työkokemukseen kuuluu esimerkiksi kymmenen vuoden ura henkivakuutusten parissa sekä useita vuosia korkopaperivälittäjänä ja salkunhoitajana. Helge on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon teollisessa taloustieteessä Norjan teknis-luonnontieteellisessä yliopistossa NTNU:ssa, minkä lisäksi hän on suorittanut maisterin tutkinnon teknologiajohtamisessa yhteistutkintona NTNU:ssa, Norjan kauppakorkeakoulussa ja Massachusetts Institute of Technologyssä.

 Juhani Keinänen Juhani Keinänen
CEO, Country Manager & Head of Sales, Alfred Berg FinlandJuhani Keinänen on Suomen maajohtaja, joka vastaa myös Suomen myyntitoiminnoista. Juhani on aloittanut työnsä Alfred Bergillä vuonna 2015 ja uransa finanssialalla vuonna 1988. Hänen kokemuksensa alalta koostuu useista tehtävistä asiakastyön ja salkunhoidon parista. Hänen aiempia työnantajiaan ovat olleet muun muassa Danske Capital, Carnegie, Opstock, DNB sekä Merita-Norbanken (Nordea). Juhani on myös työskennellyt ja asunut seitsemän vuotta Norjassa.Koulutukseltaan Juhani on MBA Svenska Handelshögskolanista.
214x260-serge-riff

Serge Riff

Nordic CFO, Alfred Berg

Serge Riff on toiminut Alfred Berg ‑konsernin Pohjoismaiden talousjohtajana heinäkuusta 2011. Tätä ennen hän toimi konsernin varatalousjohtajana Alfred Bergin emoyhtiössä BNP Paribas Investment Partnersissa. Serge on ollut BNP Paribasin palveluksessa vuodesta 1990. Toimittuaan aluksi tietohallinnon ja sisäisen tarkastuksen tehtävissä Serge siirtyi BNP Paribas Investment Partnersin palvelukseen vuonna 2001, jolloin hänet nimitettiin konsernin sisäisestä laskentatoimesta vastaavaksi päälliköksi. Serge on suorittanut maisterin tutkinnon École Centrale de Lillessä Ranskassa.

214x260-tomas-scherp

Tomas Scherp

CEO, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Tomas Scherp on Alfred Berg Kapitalförvaltning AB:n toimitusjohtaja ja vastaa Pohjoismaiden myyntitoiminnoista. Tomasilla on yli 19 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoista. Alfred Bergin palvelukseen hän tuli vuonna 2000. Ennen nykyisiä tehtäviään hän on toiminut Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa useissa tehtävissä alkaen tuote- ja liiketoiminnan kehittämisestä sekä myöhemmin myyntiorganisaatiossa. Ennen Alfred Bergin palvelukseen siirtymistään Tomas toimi omaisuudenhoitoon erikoistuneena liikkeenjohdon konsulttina. Hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto, ja hän on suorittanut myös CEFA (Certified European Financial Analyst) ‑tutkinnon.

214x260-lisa-stejmar

Elisabeth Stejmar

Nordic Head of HR, Alfred Berg

Elisabeth Stejmar on Ruotsin Alfred Berg Asset Management AB:n Pohjoismaista vastaava henkilöstöjohtaja. Elisabeth vastaa yleisesti henkilöstöhallinnosta koko Pohjoismaiden alueella. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus henkilöstöhallinnosta pohjoismaisella rahoitusalalla.  Ennen Alfred Bergille siirtymistään Elisabeth on toiminut henkilöstöjohtajana RBS-pankissa, Xaarissa ja ABB Treasury Centerissä. Hän on toiminut alalla eri tehtävissä yli 20 vuoden ajan.

 

Jaa tämä sivu

Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Rahastoon sijoitettujen varojen arvo voi nousta tai laskea. Arvon laskiessa sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan.